Home

Welkom op de website van de Ondernemersvereniging op bedrijventerrein Voorst te Zwolle.

De Ondernemersvereniging Voorst is een club van ondernemers voor ondernemers en behartigt de belangen van haar leden. In de breedste zin van het woord, waarbij we heel nadrukkelijk de samenwerking met de gemeente en de provincie zoeken.

De vereniging heeft een achterban van lokale, nationale, internationale, grote, middelgrote en kleinere bedrijven die gezamenlijk ruim 6500 werknemers vertegenwoordigen. Zeg maar van eenmanszaak tot multinational, dus een gemêleerd gezelschap. De doelstelling is tweeledig. Naast de belangenbehartiging staat ook heel nadrukkelijk, het elkaar (leren) kennen. Aan dat laatste punt wordt inhoud gegeven door het organiseren van bijeenkomsten voor de leden, door de leden.

De ondernemersvereniging Voorst is belangrijke gesprekspartner voor de gemeente Zwolle als het gaat om de economische ontwikkelingen in Zwolle. Vanuit de ondernemersvereniging is een professionele parkmanager (zie contactgegevens) eerste aanspreekpunt voor gemeente en ondernemers. De aandacht van de ondernemersvereniging heeft zich de laatste jaren vooral gericht op een duurzame versterking van het bedrijventerrein Voorst, het organiseren van inkoopvoordelen voor haar leden en het versterken van de onderlinge contacten tussen bedrijven.

Inmiddels hebben de uitvoeringsplannen zichtbaar geleid tot een duidelijke upgrading van het terrein. De wegenstructuur is sterk verbeterd, er is nieuwe bewegwijzering geplaatst, parkeerproblemen worden aangepakt en het bestemmingsplan is vernieuwd. Bedrijven investeren en breiden uit en nieuwe bedrijven vestigen zich op Voorst. Kortom, bedrijventerrein Voorst is een belangrijke economische pijler in de Zwolse economie!

CAM00481

 

Belangrijke contactgegevens:

Gemeente Zwolle:                     14038: meldingen over kapotte lantaarnpalen, openbare begroeiing etc.

Wijkbeheerder gemeente:        telnr. 038-4984055

Gemeente Zwolle digitaal        www.zwolle.nl/melding

Politie:                                          0900-8844, bij inbraak 112

Digitale aangifte:                        https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen/aangifte-voor-bedrijven-en-winkeliers.html

Wijkagent Voorst:                       Johan.pluim@politie.nl of telnr. 06-23486429

AED locaties:                               www.aed4.eu

Brandweer:                                  0900-8844/055-5053322

Securitas collectieve beveiliging: Erwin Brussen, telnr. 06-55166913 of erwin.brussen@securitas.nl

Parkmanager Voorst:                Leo Hoksbergen, telnr. 06-46281800 of info@focus-mkb.nl